Online influencer marketing, gastblogs en linkbuilding: het mes snijdt aan twee kanten

De consument leert snel. Eerst wantrouwen tegenover televisiereclame, daarna bannerblindheid en nu discussie over het fenomeen sociale media. Marketeers zijn voortdurend op zoek naar effectieve promotietactieken. Eén daarvan is influencer marketing. Hier een introductie tot influencer marketing en hoe het zich in nieuwe vormen manifesteert in combinatie met gastblogs en linkbuilding.

Het doel van influencer marketing

Een influencer kan ingezet worden voor meerdere doelen, denk aan het creëren van merkbekendheid of het aanprijzen van aanbiedingen om conversies te genereren. Het doel is op diverse manieren te verpakken, maar het uiteindelijke doel is altijd vraag creëren. Dit wordt in marketing de pull-strategie genoemd. Waar ‘vroeger’ meer push-strategie werd toegepast in marketing “hier is onze nieuwe product, het is in de aanbieding, koop het alstublieft” wordt er tegenwoordig gestuurd op vraag. Consumenten zijn beter geïnformeerd geloven niet elke reclame. Daarom zijn nieuwe vormen van adverteren en promoten ontwikkeld die minder opvallend zijn.

Voordelen

Naast dat het een relatief nieuwe en opvallende van promotie vorm is, zijn de voornaamste voordelen van influencer marketing:

    • Specifieke targetting

Bij elke influencer hoort een specifiek publiek dat bepaalde interesses, demografische kenmerken en psychografische kenmerken heeft.

    • Sterke band tussen influencer en volger

Er is al een band tussen de influencer en de volger. De volger gaat namelijk zelf op zoek naar de content en volgt de persoon op eigen initiatief.

  • Goed zicht op kosten
  • Van te voren is goed in te schatten wat kosten voor campagnes zullen zijn voor het maken van inhoud, het leveren van (test)producten of kopen van namedropping. Dit is één op één af te spreken.

Niet elke influencer is een blogger: verschillende partijen

Een influencer is niet enkel de blogger of vlogger die producten reviewt of unboxt op sociale media. In deze gevallen spelen de vloggers vaak de rol van koper zelf, maar andere partijen kunnen een invloedrijke rol hebben. Voorbeelden hiervan zijn journalisten, adviseurs of derde partijen die een product gebruiken van partij X en deze aanprijzen bij hun eigen product.

Influencers in de jaren ‘40

De theorie van invloedrijke individuen die grotere groepen mensen ‘sturen’ stamt al uit de jaren ’40 waarbij zogeheten opinieleiders bepaalde boodschappen aan de massa doorgaven. Opinieleiders waren toen hoog opgeleide en goed geïnformeerde burgers die, in tegenstelling tot de massa, toegang hadden tot onder meer kranten en radio. Zij vormden een tussenstation in de communicatie naar de eindconsument. Meer hierover is te vinden onder de naam ‘two-step-flow theory’.

3 manieren om als onderneming te werken met een influencer

  • 1 Influencer als doelgroep: de onderneming richt de marketing op influencers om het eigen merk, product of bedrijf onder de aandacht te brengen bij influencers.
  • 2 Influencer als tussenstation. Bedrijf gebruikt een influencer als middel om de uiteindelijke doelgroep van organisatie te bereiken.
  • 3 Influencer als voorvechter van de organisatie. De influencer prijst het bedrijf zelf aan onder connecties van influencer.

De laatste twee lijken erg op elkaar, maar in geval twee hoeft de influencer niet perse achter het bedrijf te staan. Ook kan de doelgroep verschillend zijn.

B2B en B2C

De meeste influencer marketing is gericht op de eindgebruiker (B2C), maar ook B2B is mogelijk. Waarbij B2C nog als oprechte Word-of-Mouth kan worden beschouwd, is het bij B2B vaak duidelijker en meer voor de hand liggend dat er een commercieel oogpunt is. Wanneer een influencer tegen betaling producten aanprijst of reviewt moet dit duidelijk zijn voor de kijker of lezer.

Influencers, blogs en linkbuilding: verschuiving naar online en SEO

Een interessante nieuwe vorm van subtiele influencer marketing is door het plaatsen van gastblogs op blogpagina’s van influencers. In deze blogs worden dan ook links (do follow) opgenomen naar de adverterende partij. Dit is een mixvorm van content marketing, linkbuilding en influencer marketing. De reden waarom dit zo effectief is, is omdat links en content de twee top ranking factoren (SEO) zijn in Google. Tel daarbij de invloed op die een influencer heeft (dit is niet gericht op SEO) en het resultaat is een sterke organische campagne.

Door Stramark