PageRank verbeteren

Zie PageRank als een rapportcijfer voor uw website

De PageRank van uw website ziet u wanneer u de bijvoorbeeld de Google Toolbar hebt geïnstalleerd. Het groene balkje geeft aan welke score tussen 0 en 10 de betreffende webpagina scoort. Voor iedere pagina afzonderlijk wordt dit berekend. Uw PageRank wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inkomende links dat uw website heeft en de belangrijkheid van elk van deze links.

Het cijfer geeft een indicatie van de mate van belangrijkheid van uw pagina en is daarmee een van de variabelen waarnaar Google kijkt om uw posities in de zoekresultaten te bepalen.

Gebruik de tool hieronder om uw huidige PageRank te bekijken.


Huidige PageRank Tool


URL’s gescheiden per regel (maximaal 100)

Dit is wat Google zelf over PageRank schrijft op de website:

PageRank-technologie: PageRank voert een objectieve meting uit om de relevantie van webpagina’s vast te stellen. Hiervoor wordt een vergelijking van 500 miljoen variabelen en meer dan 2 miljard termen uitgevoerd. In plaats van directe koppelingen te tellen, interpreteert Google een koppeling van pagina A naar pagina B als een ‘stem’ van pagina A voor pagina B. Google beoordeelt de relevantie van een pagina door de ontvangen stemmen te tellen.

PageRank houdt ook rekening met de belangrijkheid van de pagina die een stem uitbrengt, waardoor een stem van een pagina die zelf belangrijk is, zwaarder weegt en helpt om de pagina waarvoor een stem is uitgebracht, belangrijker te maken. Belangrijke pagina’s ontvangen een hogere PageRank en verschijnen op een hogere positie in de zoekresultaten. Bij de technologie van Google wordt gebruikgemaakt van de collectieve intelligentie van het web om de relevantie van een pagina te bepalen. Aan dit proces komen geen menselijke handen te pas zodat de resultaten niet gemanipuleerd kunnen worden. Dit is waarom zo veel mensen Google inmiddels beschouwen als een objectieve informatievoorziening zonder financiële belangenverstrengelingen.

Analyse voor hypertekstvergelijking: met de zoekmachine van Google wordt ook de inhoud van een pagina geanalyseerd. Maar in plaats van het scannen van de tekst op de pagina’s (die uitgevers met behulp van meta-tags eenvoudig kunnen manipuleren), analyseert deze Google-technologie de volledige inhoud van een pagina, zoals de lettertypen, onderverdelingen en de precieze locatie van de verschillende woorden. Daarnaast wordt de inhoud van verwante pagina’s geanalyseerd om er zeker van te zijn dat de gebruiker de relevantste resultaten te zien krijgt.

Pagerank verbeteren?

Wilt u uw PageRank verbeteren en betere posities in de zoekresultaten, de organische zoekresultaten, van zoekmachines verkrijgen? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Bijvoorbeeld via onderstaand formulier of bel direct 020 – 71 65 411. Uiteraard kunnen wij voor u een vrijblijvend voorstel maken met daarin de mogelijkheden van zoekmachine marketing voor uw organisatie.

  Uw naam*

  Uw email*

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Vul de code uit de afbeelding in
  Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.