Iedereen kent of is wel een persoon die werkt in een kantoorgebouw en in een kantoor. Miljoenen mensen in Nederland en ook de Benelux werken in kantoorgebouwen. Je zou kunnen zeggen dat kantoren de kloppende harten zijn voor veel bedrijven. Maar niet alle kantoren zijn altijd even veilig, hoe kan dit eigenlijk en wat voor risico’s hebben kantoorgebouwen dan?

Goede arbeidsomstandigheden voor een laag verzuim
Op een kantoor kunnen veel dingen mis zijn, met de arbeidsomstandigheden en met de veiligheid. De arbeidsomstandigheden op een kantoor moeten goed zijn en aan de daarvoor gestelde eisen voldoen. Als dit op orde is wordt de kans op verzuim automatisch lager, dit komt doordat mensen in slechte werkomstandigheden meer klachten kunnen krijgen. Ook maar liefst een derde van het verzuim gaat om een psychische oorzaak, dit komt echter neer op werkdruk, pesten, geweld, agressie en seksuele intimidaties. Zorg ervoor dat de werknemers een goede sfeer om zich hebben waar de arbeidsvoorwaarden en veiligheid vooraan staan, dit verlaagt (de kans op) verzuim.

Een goede veiligheid voor een laag verzuim

Veiligheid is daarnaast ook een belangrijk onderwerp in de kantoorgebouwen. Belangrijk is dat er een goed arbobeleid is, hiermee kun je arbeidsomstandigheden goed regelen en voorkom je een inspectie van bijvoorbeeld SZW. Wat daarnaast belangrijk is, is dat alles in een plan van aanpak staat, ook horen hier voorlichtingen en instructies bij. Verder hoort er een ziekteverzuimbeleid te zijn waar je alles vastlegt in een verzuimprotocol. Ook is het noodzakelijk dat er een preventiemedewerker aanwezig is op de werkvloer. Zo’n persoon weet van alle risico’s binnen een bedrijf en geeft hier voorlichtingen over aan de collega’s.

Ook moet er een bedrijfshulpverlener aanwezig zijn op de werkvloer voor de veiligheid van de collega’s. Verder moet er een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) worden gehouden ééns in de zoveel tijd. Bij dat onderzoek kijkt een bedrijfsarts of er gezondheidsproblemen zijn van het gevolg van werk. Tot slot moet er uiteraard in een veilig gebouw gewerkt worden waar vluchtroutes beschikbaar zijn. Hier moet in veel gevallen ook een Brandverzekering afgesloten zijn. Dit wekt echter ook vertrouwen op.

Door Stramark