Het berekenen van de conversie van uw zoekmachine advertenties

Begrippenlijst over de conversie van campagnes

Wanneer wij uw Google AdWords of Yahoo! Search Marketing campagne beheren zorgen wij ervoor dat de conversie van de campagne standaard wordt berekend. Dit zorgt ervoor dat u precies weet wat de tekstadvertenties bij zoekmachines u opleveren. Wanneer u nog niet bekend bent met het begrip conversie dan geeft onderstaande begrippenlijst u hier meer inzich in. Bij vragen kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Aantal conversies

een conversie wordt geteld wanneer een klik direct tot gevolg heeft dat een
gebruiker actie onderneemt op uw site. Meerdere conversies die voortkomen uit één klik op een
advertentie, worden geteld als één conversie.

Gemiddelde waarde

de totale waarde van alle conversies gedeeld door het totale aantal
conversies.

Conversiecode

een stukje HTML- of JavaScript-code dat wordt toegevoegd aan de
conversiepagina van uw website. Met deze pagina wordt aangegeven dat de conversie is voltooid
(de pagina waarop de gebruiker wordt bedankt voor een aankoop/aanmelding/bezoek).

Conversie

als een gebruiker bijvoorbeeld een aankoop doet of informatie aanvraagt via uw site.
Een conversie is het gewenste resultaat van een bezoek aan uw site.

Conversiepagina

de pagina waarmee u bevestigt dat de gewenste actie is voltooid. Doorgaans
wordt de klant op deze pagina bedankt voor een aankoop/aanmelding/bezoek.

Soorten conversie

de soort conversie (aankoop/verkoop, aanmelding, paginaweergave of een
eigen/aangepaste conversie) die wordt opgenomen in de gegenereerde code. Hiermee kunt u de
conversiestatistieken beter specificeren.

Succespercentage

het aantal conversies gedeeld door het aantal advertentieklikken. Voor het
succespercentage worden alleen die advertentieklikken meegerekend waarvoor conversies
kunnen worden bijgehouden.

Kosten/conversie

de totale kosten gedeeld door het totale aantal conversies. Dit is het bedrag
dat per conversie wordt uitgegeven. Voor de kosten per conversie worden alleen de kosten
meegerekend voor advertentieklikken waarvoor conversies kunnen worden bijgehouden.

Kosten/transactie

de totale kosten gedeeld door het totale aantal transacties. Dit is het bedrag
dat gemiddeld per transactie wordt uitgegeven. Voor de kosten per klik worden alleen
de kosten meegerekend voor advertentieklikken waarvoor conversies kunnen worden
bijgehouden.

Totale waarde

de totale waarde van een bepaald type conversie of label voor het bijhouden van
conversies.

Transactie

wanneer één conversie is voltooid. Als een gebruiker op uw advertentie klikt,
kunnen er meerdere transacties plaatsvinden. Als een gebruiker bijvoorbeeld op uw advertentie
klikt en twee items van respectievelijk € 11 en € 12 koopt via uw site, worden er in het rapport
één conversie voor de betreffende advertentie, twee aankopen en een totale waarde van € 23
vermeld. U kunt een transactie ook beschouwen als een gegenereerde lead, bijvoorbeeld als een
klant een formulier invult en bepaalde informatie verstrekt die waardevol is voor uw bedrijf.

Waarde/klik

de conversiewaarde per klik. Bijvoorbeeld: Waarde/klik = Totale waarde
(total_value) / Totale aantal advertentieklikken (num_clicks). Voor het succespercentage worden
alleen die advertentieklikken meegerekend waarvoor conversies kunnen worden bijgehouden.

Waarde/kosten

totale waarde gedeeld door de totale kosten voor alle klikken. Als u de omzet
of winst hebt opgegeven, is deze waarde gelijk aan uw ROI. Bijvoorbeeld: Waarde/Kosten =
Totale waarde van de conversies (total_value) / Totale kosten (total_cost). Voor de waarde per
conversie worden alleen de kosten meegerekend voor advertentieklikken waarvoor conversies
kunnen worden bijgehouden.