Begrippenlijst Direct Marketing

Begrippenlijst met begrippen uit de Direct Marketing

Direct Marketing

Direct Marketing kan ook wel uitgelegd worden als personal marketing. Het komt erop neer dat iemand persoonlijk benaderd wordt voor een bepaalde reclameboodschap. Er zijn verschillende media die de reclameboodschap brengen, zoals: geadresseerde post (direct mail), niet-geadresseerde post (huis-aan-huis reclame ), postbussen (postbusmailing), vaste of mobiele telefoon (telemarketing), fax (faxmarketing), e-mail (e-mailmarketing).

Adresmakelaar (Listbroker)

Bedrijf dat gespecialiseerd is in het verzamelen, verhuren of verkopen van gestructureerde adressen volgens socio-demografische criteria en vaak aangevuld met bijkomende gegevens waarmee te bereiken (toekomstige) klanten op een verfijnde manier geselecteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld: de gezinnen met 2 kinderen uit het noorden van het land die een tuin hebben

Bounce rate

Percentage van de e-mails die na het versturen van een e-mailmailing teruggestuurd worden naar de server omdat het adres fout is of omdat een mailbox vol is..

B-to-B (B2B)

Business to Business: sector van bedrijven die goederen en diensten aanbieden aan andere bedrijven.

B-to-C (B2C)

Business to Consumer: sector van bedrijven die hun producten en diensten aanbieden aan particulieren.

Banner

Reclame die op het scherm verschijnt als u een website raadpleegt.

Call center

Departement of bedrijf gespecialiseerd in: de verwerking / opvolging van binnenkomende telefonische oproepen ( “in bound”-oproepen) als gevolg van het versturen van reclame. Activering via telefonische oproepen (“out bound”-oproepen) van klanten of prospecten om een product of dienst te verkopen, informatie te verzamelen, een marktstudie uit te voeren, enz.

Call for action (verzoek om actie)

over het algemeen zet een direct-marketingactie de doelgroep ertoe aan om een antwoordkaart terug te sturen (om een bestelling te plaatsen, een catalogus aan te vragen, enz.) of om een bezoekje te brengen aan een verkooppunt.

Churn

Erosie / klantenverlies. Met een proactieve CRM-aanpak kan dat erosiegehalte beperkt worden dankzij een analyse van het koopgedrag.

Conversiegraad

Verhouding tussen de personen die een eerste keer om informatie gevraagd hebben en hun latere bestellingen.

Coupon

Kortingbon, vaak ingesloten bij reclamedrukwerk om de verkoop van een product of dienst te activeren. Die coupons kunnen persoonlijk zijn (met de naam van de geadresseerde) of anoniem. Vaak zijn ze via een streepjescode op te sporen. Zo kan het gebruikte medium geïdentificeerd worden.

Customer Relation Marketing (CRM)

De traditionele marketing richt zich op de naambekendheid en het imago, maar de nieuwe marketingaanpak gaat een stapje verder: ze wil actief de relatie tussen een product of dienst en de klant beheren. Dankzij de verfijndere kennis van de klant en het opsporen van zijn transacties (naam, adres, aankoop, reacties op promoties) wordt het mogelijk om het aanbod doeltreffender aan te passen en te personaliseren.

Databank (database)

Elektronisch opslaan van een hele reeks gegevens over een persoon of onderneming: naam en adres, telefoon / fax / mail, historiek van de uitgaven, enz. Hoe vaker die databank wordt bijgewerkt en er nieuwe informatie aan toegevoegd wordt, hoe preciezer en doeltreffender de communicatie wordt.

E-commerce

Alle commerciële activiteiten (informatie en / of verkoop) via het internet.

Fulfillment

Verwerking van antwoorden na een direct-marketingactie: invoeren van de verzamelde gegevens, verzending van een geschenk, brochure, catalogus, enz. naar wie op ons aanbod reageerde.

Geïntegreerd of multikanaal communiceren (multi-channel communication)

Berichten die onderling verband houden door hun inhoud, visuele vormgeving, synchronisatie en dragers via alle of de meeste “above”- (TV, radio, dagbladen, tijdschriften, affiches, enz.) en “below”-communicatiekanalen (Direct Mail, promoties, enz.).

Loyalty marketing

Alle acties i.v.m. reclame en promoties om klanten te binden. Meestal gaat het om het verlenen van voordelen.

Member-gets-member marketing

Direct-marketingactie gericht op het werven van nieuwe klanten via bestaande klanten die de namen en adressen van personen doorgeven die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de producten. Meestal krijgen ze een geschenkje als dank.

One-to-one marketing

In tegenstelling tot de massamarketing (ongedifferentieerd bericht naar een ongedifferentieerde groep) wordt met de one-to-one-marketing een persoonlijk bericht naar een individuele persoon of onderneming gestuurd. Terwijl voor massamarketing geen klantenbestand gebruikt wordt, is one-to-one voornamelijk gebaseerd op dat bestand.

Opt-in, opt-out

Uitdrukkelijke verklaring waarmee men ermee instemt (opt-in) of niet (opt-out) om nog reclamedrukwerk te ontvangen. De ontvanger van reclame via e-mail heeft steeds het recht om van de verzendlijst geschrapt te worden

Permission marketing

One-to-one marketing die beperkt blijft tot klanten en prospekten die het bericht willen ontvangen.

Routeurs

Ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het versturen van reclamedrukwerk, gaande van de personalisatie van documenten, het samenvoegen en onder omslag stoppen tot het sorteren per postcode en per postsorteercentrum.

Selfmailer

Alles-in-één mailings (omslag + brief + antwoordkaart in één stuk).

Spam

Reclame die zonder toestemming van de geadresseerde via e-mail verstuurd wordt. Die ongewenste mails zijn contraproductief als het om communicatie gaat, omdat ze de geadresseerde heel vaak irriteren.

Z-card

Vouwtechniek waarmee een document herleid wordt tot de grootte van een bankkaart en aldus bij DM-communicatie gevoegd kan worden.

» Begrippenlijst zoekmachine marketing